WHAT’S HAPPENING

View major news and upcoming events to explore Penang’s thriving key industries.

Please see links below for Standard Operating Procedure (SOP) to resume construction work during the Movement Control Order (MCO) / Conditional Movement Control Order (CMCO) by Majlis Bandaraya Pulau Pinang (MBPP) and Majlis Bandaraya Seberang Perai (MPSP):

Majlis Bandaraya Pulau Pinang (MBPP)
MBPP SOP MULA & SAMBUNG KERJA PEMBINAAN PKP & PKPB

Majlis Bandaraya Seberang Perai (MPSP)
MBSP SOP MULA & SAMBUNG KERJA PEMBINAAN PKP & PKPB